EuroExam

EuroExam

Miért az Euroexam vizsgarendszerét választottuk ?

Az Euroexam vizsgák megalkotásakor az Európa Tanács nyelvoktatásra és nyelvtudásmérésre vonatkozó tézisei szolgáltak kiindulópontul. Az Euroexam feladatok így az aktív nyelvi készségeken alapulnak. A nyelvhelyesség mellett nagy hangsúlyt kap az adott beszéd- vagy más kommunikációs helyzetben elért siker. A kommunikáció sikerének mércéje, hogy mennyire sikerül tartalmilag és stílusában is jól megformálni saját mondanivalónkat, illetve megérteni partnerünket.

A nyelvtan, mely hagyományosan maga volt a vizsga célja, most az eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az adott szituációban minél pontosabban mondja el, írja le azt, amit a helyzet megkíván.

„A nyelvtanulás közös európai keretei” mind a nyelvtanulást, mind a nyelvhasználatot cselekvésközpontúan állítja be: „egy adott nyelv tanulóit és használóit első sorban mint a társadalom tagjait tekinti, akiknek különböző feladataik vannak (és ezek nem kizárólag a nyelvhez kötődnek), melyeket az adott körülmények között, egy konkrét környezetben és helyzetben kell végrehajtaniuk. Míg a beszéd a nyelvi cselekvések részét képezi, ezek a fent említett feladatok egy szélesebb társadalmi kontextusba helyezhetők, és csak ezen a kontextuson keresztül nyerhetik el teljes jelentésüket.”

Az Euroexam számára a nyelv nem az önmagáért való beszéd eszköze, hanem az életben felmerülő problémák, helyzetek, megoldásában segít. Ez a nem kifejezetten újdonságnak tűnő megállapítás azért fontos, mert jelzi azt a hangsúlyeltolódást: nem elégséges helyesen elmondani valamit - az sem mindegy, mit mondunk! (Jól tükrözik ezt a megközelítést az Euroexam értékelési kritériumai.

A valós élethelyzeteken alapuló Euroexam vizsgákban egyaránt jól tükröződnek a nyelvvel és a nyelvtanulással kapcsolatos modern vélekedések és a beszédközpontú oktatás világszerte elfogadott módszerei.

Az Euroexam célja, hogy olyan vizsgalehetőségeket kínáljon, ahol a kommunikációs készséget a kommunikáció sikeressége alapján mérik.

Életszerű, hasznos feladatok

Az Euroexam olyan, a valós életből ellesett, feladattípusokat tartalmaz, melyek sokkal inkább a kommunikációs képességet mérik, semmint az elvont nyelvi formák ismeretét. A vizsgafeladatok így a korszerű órai fejlesztő munkához is kitűnő anyagot szolgáltatnak.

Néhány példa a feladatok közül:

  • Tölts ki egy nyomtatványt!
  • Találd meg a keresett információt egy hirdetésben/prospektusban!
  • Foglald össze egy hosszabb szöveg lényegét írásban!
  • Készíts rövid jegyzetet egy előadás részletéről!

Az Euroexam az általános nyelvtudást értékeli. Ezt várják el a felvételiken a pluszpontokért, és a legtöbb egyetem, főiskola ezt követeli meg az államvizsgához is.

Több intézmény ír elő ma már üzleti szaknyelvvel bővített vizsgát a diplomához. Az itt tanulóknak, ide készülőknek ajánljuk az EuroPro nyelvvizsgát, mely a szakmai, üzleti célú angoltudást (English for Business and Professional Purposes) értékeli és üzleti szaknyelvi bizonyítványt ad.

Nemzetközi elismerés

Az Euroexam sikerét jelzi, hogy 2002-ben elnyerte az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Nyelvi Díjat és a növekvő nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően, a közel félszáz hazai vizsgahely mellett, már a világ 35 országában van jelen. Az Euro Nyelvvizsga Központ az EALTA - a Nyelvtudásmérők Európai Szervezetének - tagja.

Az Euroexam 2004 óta, a legismertebb nemzetközi vizsgaközpontokkal együtt vesz részt az Európa Tanács KER-egyenértékesítési programjában.

Szeretne még többet tudni az Euroexam-ről?

Tanfolyamok

Vizsgák

Unitanoda+

Hírek