Alapfokú B1 szint

Az Euroexam B1 alapfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

Alapfokú B1 szint

! EuroPro - A feladatok ismertetésénél ezzel az előtaggal jelöljük, azokat a részeket, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az Euroexam általános nyelvvizsga anyagától.

Az egyes vizsgarészeken elérhető maximális pontszám 25 pont. Egynyelvű vizsga esetén 125 pont, kétnyelvű vizsga esetén 150 pont szerezhető. A sikeres vizsga feltétele feladatonként a 40%, de a vizsga összességében a 60%-os pontarány elérése. Más vizsgatípusoktól eltérően az Euroexam-nél lehetőség van a részvizsgára, vagyis ha az egyik vizsgarész nem sikerül, de a másik igen (pl.: csak a szóbeli), akkor csak azt kell megismételnie, amelyik nem sikerült, így a következő vizsgaalkalomkor már csak részvizsgára kell jelentkeznie, melynek a költsége is alacsonyabb.

Az írásbeli vizsga részei

Közvetítés - 1. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

Magyarról angolra/németre

Rendelkezésre álló idő: 20 perc

 • Feladat: Egy magyar nyelvű, nem hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.
Közvetítés - 2. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

Rendelkezésre álló idő: kb. 15 perc

 • Feladat: A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni” a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.
Olvasott szöveg értése

Rendelkezésre álló idő: 35 perc

 1. Feladat: Bekezdés címek
  A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nem tartozik bekezdés.
 2. Feladat: Áttekintés
  A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelnie a szövegekhez.
 3. Feladat: Feleletválasztás
  Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 6 feleletválasztós tesztkérdést old meg.
Nyelvismeret és szókincs

Rendelkezésre álló idő: 20 perc + kb. 15 perc diktálás

 1. Feladat: Diktálás
  A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy hosszabb szöveget először teljes egészében, majd még kétszer részekre tördelve. Szóról szóra, pontosan le kell írnia a hallott szöveget.
 2. Feladat: Feleletválasztós szövegkiegészítés
  A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz szó hiányzik. Az üres helyekre többválasztós tesztkérdésekből kell kiválasztani a megfelelőt.
 3. Feladat: Szövegkiegészítés
  A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz nyelvtani funkciót betöltő szó (pl. névelő, segédige, névmás) hiányzik. Az üres helyekre húsz előre megadott szó közül kell kiválasztani az egyes mondatokba illőket.
Íráskészség

Rendelkezésre álló idő: 50 perc

 1. Feladat: Írásbeli interakció
  Egy formanyomtatványt, űrlapot, jelentkezési lapot kell kitölteni.
 2. Feladat: Választható téma kifejtése
  Két feladat közül lehet választani. A feladat egy informális levél megírása.

A szóbeli vizsga részei

Hallott szöveg értése

Rendelkezésre álló idő: kb. 30 perc

 1. Feladat: Rövid szövegek
  A vizsgázó hat rövid szövegrészt hall magnóról, melyeket a feladatlapján található nyolc szövegrésszel, esetleg képpel, ábrával kell párosítania. Két szövegnek illetve képnek nincs párja.
 2. Feladat: Jegyzetelés
  A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből kihagytak részeket. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több, mint három szóval.
 3. Feladat: Rádió/TV program
  A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.
 4. Feladat: Értekezlet részlet ! EuroPro B1
  A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.
Beszédkészség

Rendelkezésre álló idő: 20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

 1. Feladat: Beszélgetés
  A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.
 2. Feladat: Történet elmondása képek alapján
  A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.
 3. Feladat: Prezentáció ! EuroPro B1
  A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. Grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.
 4. Feladat: Szituációk
  A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.
 5. Feladat: Kommunikációs feladat
  Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk

Az alapfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog

! EuroPro

 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

Visszahívás kérése

Amennyiben további kérdéseid esetleg kéréseid lennének a fenti szolgáltatásunkkal, tanfolyamunkkal vagy vizsgánkkal kapcsolatban, akkor az alábbi űrlap segítségével küldd el nekünk neved és telefonszámodat. Hétköznapokon munkaidőben a beérkezett visszahívási kérések sorrendjében a lehető leghamarabb visszahívunk és segítünk kiválasztani a Neked legmegfelelőbb megoldást.

További vizsgák

EuroPro Üzleti

Az angol és német Euro nyelvvizsga az általános nyelvtudást értékeli. Ezt várják el a felvételiken a pluszpontokért, és a legtöbb egyetem, főiskola ezt követeli meg az...

Euroexam nyelvvizsga

Egy államilag elismert, egy- és kétnyelvű angol nyelvvizsgarendszer, mely megfelel a CEF (Középeurópai Keretrendszer) nyelvi szinteknek. Ez a vizsga nemcsak az angol és német...

Felsőfokú C1 szint

Az egyes vizsgarészeken elérhető maximális pontszám 25 pont. Egynyelvű vizsga esetén 125 pont, kétnyelvű vizsga esetén 150 pont szerezhető. A sikeres vizsga feltétele...

Tanfolyamok

Unitanoda+

Hírek