Felsőfokú C1 szint

Felsőfokú C1 szint

! EuroPro - A feladatok ismertetésénél ezzel az előtaggal jelöljük, azokat a részeket, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euro nyelvvizsga anyagától

Az egyes vizsgarészeken elérhető maximális pontszám 25 pont. Egynyelvű vizsga esetén 125 pont, kétnyelvű vizsga esetén 150 pont szerezhető. A sikeres vizsga feltétele feladatonként a 40%, de a vizsga összességében a 60%-os pontarány elérése. Más vizsgatípusoktól eltérően az Euroexam-nél lehetőség van a részvizsgára, vagyis ha az egyik vizsgarész nem sikerül, de a másik igen (pl.: csak a szóbeli), akkor csak azt kell megismételnie, amelyik nem sikerült, így a következő vizsgaalkalomkor már csak részvizsgára kell jelentkeznie, melynek a költsége is alacsonyabb.

Az írásbeli vizsga részei:

Közvetítés - 1. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

Angolról/németről magyarra

 • Feladat: Egy angol/német szöveg vagy hivatalos levél fordítása magyarra.

Magyarról angolra/németre

 • Feladat: Egy magyar nyelvű hivatalos levél vagy szöveg fordítása angolra/németre.

Rendelkezésre álló idő: 30 perc

Közvetítés - 2. rész (Párbeszéd)

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

Rendelkezésre álló idő: kb. 15 perc

 • Feladat: A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy párbeszédet egy magyarul és egy angolul/németül beszélő között. A két beszélő között a feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni”. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem csak az információ közvetítését mérik.
Olvasott szöveg értése

Rendelkezésre álló idő: 45 perc

 1. Feladat: Bekezdés címek
  A vizsgázó kap egy 7 bekezdésből álló szöveget, és 9 bekezdéscímet. Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.
 2. Feladat: Hosszú szöveg
  A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 kérdésre kell a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ kiszűrésével.
 3. Feladat:Feleletválasztás
  A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után három többválasztós, megértést ellenőrző kérdésekkel.
Nyelvismeret és szókincs

Rendelkezésre álló idő: 20 perc + kb. 15 perc diktálás

 1. Feladat: Diktálás
  A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy hosszabb szöveget először teljes egészében, majd még kétszer részekre tördelve. Le kell írnia szóról szóra a pontos szöveget.
 2. Feladat: Feleletválasztós szövegkiegészítés
  A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz szó hiányzik. Az üres helyekre többválasztós tesztkérdésekből kell kiválasztani a megfelelőt.
 3. Feladat: Szövegkiegészítés
  A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz nyelvtani funkciót betöltő szó (pl. névelő, segédige, névmás) hiányzik. Az üres helyekre húsz előre megadott szó közül kell kiválasztani az egyes mondatokba illőket.
Íráskészség

Rendelkezésre álló idő: 60 perc

 1. Feladat: Írásbeli interakció
  Irányított levélszöveg írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.
 2. Feladat: Választható téma kifejtése
  Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél.
 3. Feladat: Választható téma kifejtése ! EuroPro C1
  Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél, jelentés.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

Rendelkezésre álló idő: kb. 40 perc

 1. Feladat: Rövid szövegek
  A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján talál két listát. Mindkettőből egyet-egyet hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez.
 2. Feladat: Jegyzetelés
  A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre írásban válaszolniuk kell.
 3. Feladat: Rádió/TV program
  A vizsgázónak lejátszanak egy részletet rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján nyolc többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.
 4. Feladat: Értekezlet részlet ! EuroPro C1
  A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.
Beszédkészség

Rendelkezésre álló idő: 20 perc

 1. Feladat: Beszélgetés
  Bemelegítő beszélgetés, ismerkedés. A vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.
 2. Feladat: Prezentáció, összefüggő beszéd és vita
  Az egyik vizsgázó kap két témát egy kártyán, amelyből egyet kiválaszt, és 2 percig folyamatosan beszél róla. Eközben a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén vitakérdéseket tesz fel az első vizsgázónak. Ezután szerepet cserélnek.
 3. Feladat: Kommunikációs feladat
  Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

A középfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog

! EuroPro

 • Tipikus munkahelyi eszközök
 • Telefonálás
 • Grafikonok, táblázatok leírása
 • Pénz
 • Termékek és szolgáltatások; gyártás
 • Munkahelyi feladatok
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

Visszahívás kérése

Amennyiben további kérdéseid esetleg kéréseid lennének a fenti szolgáltatásunkkal, tanfolyamunkkal vagy vizsgánkkal kapcsolatban, akkor az alábbi űrlap segítségével küldd el nekünk neved és telefonszámodat. Hétköznapokon munkaidőben a beérkezett visszahívási kérések sorrendjében a lehető leghamarabb visszahívunk és segítünk kiválasztani a Neked legmegfelelőbb megoldást.

További vizsgák

EuroPro Üzleti

Az angol és német Euro nyelvvizsga az általános nyelvtudást értékeli. Ezt várják el a felvételiken a pluszpontokért, és a legtöbb egyetem, főiskola ezt követeli meg az...

Alapfokú B1 szint

Az egyes vizsgarészeken elérhető maximális pontszám 25 pont. Egynyelvű vizsga esetén 125 pont, kétnyelvű vizsga esetén 150 pont szerezhető. A sikeres vizsga feltétele...

Euroexam nyelvvizsga

Egy államilag elismert, egy- és kétnyelvű angol nyelvvizsgarendszer, mely megfelel a CEF (Középeurópai Keretrendszer) nyelvi szinteknek. Ez a vizsga nemcsak az angol és német...

Tanfolyamok

Unitanoda+

Hírek