Középfokú B2 szint

Az Euroexam B2 középfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

Középfokú B2 szint

! EuroPro - A feladatok ismertetésénél ezzel az előtaggal jelöljük, azokat a részeket, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az Euroexam általános nyelvvizsga anyagától

Az egyes vizsgarészeken elérhető maximális pontszám 25 pont. Egynyelvű vizsga esetén 125 pont, kétnyelvű vizsga esetén 150 pont szerezhető. A sikeres vizsga feltétele feladatonként a 40%, de a vizsga összességében a 60%-os pontarány elérése. Más vizsgatípusoktól eltérően az Euroexam-nél lehetőség van a részvizsgára, vagyis ha az egyik vizsgarész nem sikerül, de a másik igen (pl.: csak a szóbeli), akkor csak azt kell megismételnie, amelyik nem sikerült, így a következő vizsgaalkalomkor már csak részvizsgára kell jelentkeznie, melynek a költsége is alacsonyabb.

Az írásbeli vizsga részei

Közvetítés - 1. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

Magyarról angolra/németre

Rendelkezésre álló idő: 20 perc

 • Feladat: Egy magyar nyelvű, hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.
Közvetítés - 2. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

Rendelkezésre álló idő: kb. 15 perc

 • Feladat: A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, "tolmácsolni" a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérik.
Olvasott szöveg értése

Rendelkezésre álló idő: 35 perc

 1. Feladat: Bekezdés címek
  A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nincs bekezdés. Egy megoldásminta van megadva.
 2. Feladat: Áttekintés
  A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelnie a szövegekhez.
 3. Feladat: Feleletválasztás
  Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy megoldásminta van megadva.
Nyelvismeret és szókincs

Rendelkezésre álló idő: 20 perc + kb. 10 perc diktálás

 1. Feladat: Diktálás
  A vizsgázónak lejátszanak egy hosszabb szöveget magnóról egyszer egyvégtében, majd még kétszer részekre tördelve. Szóról szóra, pontosan le kell írnia a szöveget.
 2. Feladat: Feleletválasztós szövegkiegészítés
  A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz szó hiányzik. Az üres helyekre többválasztós tesztkérdésekből kell kiválasztani a megfelelőt.
 3. Feladat: Szövegkiegészítés
  A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz nyelvtani funkciót betöltő szó (pl. névelő, segédige, névmás) hiányzik. Az üres helyekre húsz előre megadott szó közül kell kiválasztani az egyes mondatokba illőket.
Íráskészség

Rendelkezésre álló idő: 60 perc

 1. Feladat: Ügyintéző levél
  Irányított levélszöveg írása 100-120 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.
 2. Feladat: Választható téma kifejtése
  Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél, élménybeszámoló.
 3. Feladat: Választható téma kifejtése! EuroPro B2
  Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél, jelentés.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

Rendelkezésre álló idő: kb. 35 perc

 1. Feladat: Rövid szövegek
  A vizsgázó hat rövid beszélgetésrészletet hall, melyeket a feladatlapján található nyolc címszóból, esetleg képből, ábrából kell a megfelelő hathoz hozzárendelnie. A megadott lehetőségek közül kettőnek nincs párja.
 2. Feladat: Jegyzetelés
  A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen.
 3. Feladat: Rádió/TV program
  A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.
 4. Feladat: Értekezlet részlet ! EuroPro B2
  A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.
Beszédkészség

Rendelkezésre álló idő: 20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

 1. Feladat: Beszélgetés
  A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.
 2. Feladat: Történet elmondása képek alapján
  A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.
 3. Feladat: Prezentáció ! EuroPro B2
  A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. Grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.
 4. Feladat: Szituációk
  A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.
 5. Feladat: Kommunikációs feladat
  Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

A középfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog

! EuroPro

 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

Visszahívás kérése

Amennyiben további kérdéseid esetleg kéréseid lennének a fenti szolgáltatásunkkal, tanfolyamunkkal vagy vizsgánkkal kapcsolatban, akkor az alábbi űrlap segítségével küldd el nekünk neved és telefonszámodat. Hétköznapokon munkaidőben a beérkezett visszahívási kérések sorrendjében a lehető leghamarabb visszahívunk és segítünk kiválasztani a Neked legmegfelelőbb megoldást.

További vizsgák

EuroPro Üzleti

Az angol és német Euro nyelvvizsga az általános nyelvtudást értékeli. Ezt várják el a felvételiken a pluszpontokért, és a legtöbb egyetem, főiskola ezt követeli meg az...

Alapfokú B1 szint

Az egyes vizsgarészeken elérhető maximális pontszám 25 pont. Egynyelvű vizsga esetén 125 pont, kétnyelvű vizsga esetén 150 pont szerezhető. A sikeres vizsga feltétele...

Euroexam nyelvvizsga

Egy államilag elismert, egy- és kétnyelvű angol nyelvvizsgarendszer, mely megfelel a CEF (Középeurópai Keretrendszer) nyelvi szinteknek. Ez a vizsga nemcsak az angol és német...

Tanfolyamok

Unitanoda+

Hírek